Дніпровський гуманітарний університет активно бере участь у представництві інтересів вищих навчальних закладів приватної форми


21 вересня 2017 року проректор з профорієнтаційної роботи та зовнішніх зв’язків Євген Намлієв взяв участь у розширеному засіданні Координаційної Ради Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, яка проходила на базі Європейського університету (м. Київ). Серед учасників заходу були ректори, проректори вищих навчальних приватних закладів та представники Державної регуляторної служби України.
 
Відкрив засідання президент Асоціації навчальних закладів України Іван Тимошенко, який після вітання присутніх та оголошення питань до розгляду надав інформацію про основні результати вступної кампанії 2017 року.
 
Учасниками засідання були обговорені питання подання ліцензійних справ до органу ліцензування, запровадження державного контролю за дотриманням ліцензійних умов, критеріїв оцінки ступеню ризику діяльності навчальних закладів і періодичності проведення їх планових перевірок, а також проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», розробленого Міністерством освіти і науки України.
Зверталося увагу на те, що після набрання чинності Законом України «Про освіту», прийнятим Верховною Радою України 5 вересня 2017 року, виникне необхідність внесення змін до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності з метою приведення їх у відповідність з новим Законом.
 
За результатами обговорення голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна запропонувала створити у Державній регуляторній службі робочу групу з питань ліцензування освітньої діяльності. Виходячи з повноважень Державної регуляторної служби України, яка є уповноваженим органом, що розглядає проекти регуляторних актів та документів, що додаються до них, і приймає рішення про погодження цих проектів або рішення про відмову в їх погодженні, передбачається можливість представлення інтересів вищих навчальних закладів приватної форми, шляхом введення від них представників до складу робочої групи, які будуть делеговані Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності. Євген Намлієв, як й інші, підтримав ініціативу створення такої групи та був запропонований присутніми до її складу.
 
У відповідності до порядку денного було проведено обговорення й інших питань, у ході якого було прийняте рішення запропонувати керівникам навчальних закладів приватної форми власності надати зауваження та пропозиції до:
– проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України 23 березня 2016 р. №261» у термін до 01 жовтня 2017 року;
– проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році» у термін до 06 жовтня 2017 р.
Важливим заходом щодо популяризації та підвищення престижності здобуття вищої освіти у приватних вищих навчальних закладах, який передбачено провести Асоціацією навчальних закладів України спільно з Торгово-промисловою палатою України, є форум, концепція якого дати суспільству, батькам, майбутнім абітурієнтам чітке уявлення про те, що здобуття освіти у приватних вищих навчальних закладах веде до особистого успіху в бізнесі, кар`єрі, житті. Питаннями підготовки та проведення буде опікуватися організаційний комітет, що формуватиметься з числа представників Торгово-промислової палати та Асоціації навчальних закладів України.
 
Важливим результатом проведеної зустрічі стала домовленість проректора Дніпровського гуманітарного університету Євгена Намлієва та президента Асоціації навчальних закладів України Івана Тимошенка про співпрацю у напрямі розробки та реалізації спільних проектів у сфері освіти та науки, які підвищуватимуть статус і привабливість приватних вишів, а також сприятимуть становленню державно-приватного партнерства та сучасній моделі інтеграції інтересів через механізм взаємодії та діалогу у вирішенні актуальних питань.
 Цей запис був опублікований в Інформаційні матеріали, Про участь у заходах. Закладка Постійне посилання.
Кількість переглядів: 112

Коментарі закриті.