Абітурієнтам

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШІЙ ОСВІТІ!

Дніпровський гуманітарний університет – вищий навчальний заклад IІІ рівня акредитації, який відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, переоформленої наказом МОН України від 28 вересня 2017 року № 202-л, має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців і здійснює набір у 2018 році за спеціальностями:

ступеня бакалавра
081 “Право”;
053 “Психологія”;
242 “Туризм”;
241 “Готельно-ресторанна справа”;

ступеня магістра
081 “Право”;
053 “Психологія”;
242 “Туризм”.


 

Більше 82% науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес в університеті, мають наукові ступені та вчені звання.

Випускники університету отримали дипломи бакалаврів-психологів

Випускники університету отримали дипломи бакалаврів-психологів

Висока професійна майстерність науково-педагогічних працівників дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів і менеджерів туристичних підприємств на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування після закінчення університету на підприємствах як державного, так і приватного сектору економіки.

 

Отримавши диплом державного зразка про вищу освіту за відповідною спеціальністю, випускники ДГУ можуть працювати на таких посадах:

Студенти на практиці в Турції

Студенти на практиці в Турції

– спеціальність «Правознавство» – секретар суду, керівник (помічник керівника) апарату суду, секретар судового засідання, юрисконсульт, адвокат, нотаріус, інспектор митної, кадрової, податкової служби, спеціаліст органів РАГСу, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, викладач вищого навчального закладу;

– спеціальність «Психологія» – менеджер з персоналу, педагог-валеолог, методист-валеолог, фахівець в галузі праці та зайнятості населення, психолог, соціальний робітник, інспектор із соціальної допомоги, фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері, викладач вищого навчального закладу, консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

Навчальні аудиторії нового корпусу університету

Навчальні аудиторії нового корпусу університету

– спеціальність «Туризм» – менеджер туристичної фірми, організатор туристичної діяльності, організатор подорожей (екскурсій), менеджер із санаторно-курортної справи, агент з організації туризму, гід (екскурсовод), викладач навчальних закладів, референт керівника центральних органів виконавчої влади в сфері туризму на різних рівнях управління та інше.

– спеціальність «Готельно-ресторанна справа» – фахівець з готельного обслуговування, фахівець з організації дозвілля, організатор туристичної і готельної діяльності, менеджери (управитель) в готелях та інших місцях розміщення, менеджер (управитель) в ресторанах та закладах ресторанного господарства, керівник виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення, керівник малих підприємств в сфері готельного та ресторанного господарства.

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для виконання навчального процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів новий навчальний корпус, в якому знаходяться конференційна зала, навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, в якій розміщені секції спортивно-оздоровчого клубу, кафетерій, комп’ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет, гуртожиток тощо.

Тренажерна зала

Тренажерна зала

Головною особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть навчатися за обраною спеціальністю (денна форма), одночасно за їх бажанням мають можливість отримати другу вищу освіту (заочна форма) із знижкою в оплаті за навчання до 50%. До того ж, враховуючи важку фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, керівництво університету розглядає звернення студентів та їх батьків щодо можливості поетапної оплати за навчання, вартість якого значно нижча ніж в інших вишах з аналогічних напрямів підготовки фахівців.
Необхідно також відзначити, що до кожного студента в університеті ставляться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування в студента професійної мотивації та успішне входження у середовище тих, хто навчається.

Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків закріплюються і вдосконалюються кожного року під час проходження навчальної практики.

Студент ДГУ Д.Хорава - чемпіон Олімпійських ігор

Студент ДГУ Д.Хорава – чемпіон Олімпійських ігор

Дозвілля студентів забезпечено можливістю творчо самореалізовуватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в університеті науково-практичні гуртки та спортивні секції: Медіа-центр, Центр міжнародних зв’язків з питань гуманітарної освіти, Центр практичної психології, Юридична клініка, Туристична студія, секції фітнесу, дитячий клуб, студія танців та тренажерна зала.

Студенти наукових гуртків університету успішно доводять свою здатність проводити науково-дослідну роботу через участь у регіональних та міжнародних конференціях та семінарах. Яскравим прикладом у спортивних досягненнях студентства нашого університету є перемога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Параолімпійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоловічому дзюдо в категорії до 66 кг.

Після закінчення університету студенти отримують Диплом про вищу освіту державного зразка та Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT.
Протягом навчання студентам денної форми надається гуртожиток і відстрочка від призову до армії, а також здійснюється військова підготовка за програмою офіцерів запасу.

Впроваджено гнучку систему пільг в оплаті за навчання.

Вважаєш, що вища освіта і диплом запорука твого майбутнього?
Тоді тобі до Дніпровського гуманітарного університету
!

Наша адреса:
Дніпровський гуманітарний університет, вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, 49033

Контактні телефони:
(067) 637-58-15 – приймальна комісія
(056) 767-35-20 – навчально-методичний відділ
(056) 767-35-24 – приймальна ректора

e-mail:
email-pk


Кількість переглядів: 83233

Коментарі закриті.