Вітаємо Потіпа Миколу Миколайовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

IMG_304822 січня  2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету  відбувся захист дисертації викладача кафедри цивільно-правових дисциплін Потіпа Миколи Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування» зі спеціальності 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційні опоненти:  доктор юридичних наук, професор Бевзенко Володимир Миколайович, професор кафедри адміністративного права Національного університету ім. Тараса Шевченка  та  кандидат юридичних наук, доцент Заброда Дмитро Григорович, начальник  кафедри професійних та спеціальних дисциплін Кримського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ позитивно оцінили науково-теоретичну і практичну значимість дисертаційного дослідження Потіпа М.М., його наукову новизну та можливість використання пропозицій і рекомендацій дисертанта для вдосконалення нормативно-правової бази яка регламентує розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.IMG_3043

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Макушев Петро Васильович, декан юридичного факультету Дніпропетровського гуманітарного університету позитивно та високо оцінив наукові здобутки Потіпа М.М.

Члени спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету  зробили висновок, що дисертація є завершеною науковою працею, яка за важливістю та обсягом дослідження, його рівнем, отриманими новими результатами має суттєве значення для розвитку адміністративного та інших галузей права, відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою КМУ від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор захист пройшов успішно та заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук!

Колектив університету вітає  Потіпа Миколу Миколайовича та його наукового керівника – Макушева Петра Васильовича,  з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

IMG_3089Бажаємо Вам невпинного руху вперед. Нехай у всіх починаннях вас супроводжують розуміння і підтримка з боку колег та однодумців, а професійна діяльність буде сповнена творчих перемог.

Нових вам наукових проектів !!!

 IMG_3085  IMG_3067
 IMG_3061  IMG_3059

 IMG_3128

 IMG_3134
Цей запис був опублікований в Наука та освіта. Закладка Постійне посилання.
Кількість переглядів: 210

Коментарі закриті.