Конкурс на заміщення вакантних посад


Вищий навчальний приватний заклад
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІІІ рівня акредитації
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

Загальні вимоги до кандидатів, які бажають взяти участь
у конкурсі на заміщення вакантних посад

 

Посада завідувача кафедри – вчене звання професора за профілем кафедри, науковий ступінь доктора наук, кандидата наук, стаж науково-педагогічної діяльності за фахом не менше 10 років, наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН, друковані праці в галузевих виданнях, наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії, навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок.

 

Посада заступника завідувача кафедри – спеціаліст, стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ не менше 10 років, наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН, друковані праці в галузевих виданнях, наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії, навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок.

 

Посада професора кафедри – науковий ступінь доктора наук, кандидата наук, вчене звання професора, доцента за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності за фахом не менше 10 років, наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН, друковані праці в галузевих виданнях, наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії, навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок.

 

Посада доцента кафедри – науковий ступінь кандидата наук, стаж науково-педагогічної діяльності за фахом не менше 10 років, наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН, друковані праці в галузевих виданнях, наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії, навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок, навички роботи на комп’ютері.

 

Посада старшого викладача кафедри – науковий ступінь кандидата наук, доцент, повна вища освіта за спеціальністю – спеціаліст, магістр, стаж науково-педагогічної діяльності за фахом не менше 3 років,  друковані праці в галузевих виданнях, наявність навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок.

 

Посада викладача кафедри – повна вища освіта за спеціальністю (спеціаліст, магістр), друковані праці в галузевих виданнях.

 

Професійні вимоги до кандидатів, які бажають взяти участь
у конкурсі на заміщення вакантних посад

 

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, професор – 1 посада.

Може викладати дисципліни: Судова експертологія, Організація розслідування кримінальних правопорушень, Криміналістика.

 

Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор, кандидат психологічних наук, доцент – 1 посада.

Може викладати дисципліни: Експериментальна психологія, Інженерна психологія, Психологія креативності, Психологія емоційного інтелекту та лідерства, Зоопсихологія та порівняльна психологія, Психологія організацій.

 

Заступник завідувача кафедри, спеціаліст – 1 посада.

Може викладати дисципліни: Правова статистика, Юридична психологія, Процесуальні акти досудового слідства, Кримінально-процесуальне право, Захист на досудовому слідстві та в суді.

 

Професор, кандидат юридичних наук, доцент – 2 посади.

Може викладати дисципліни: Кримінальне право України, Актуальні питання судочинства, Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Міжнародні стандарти кримінального права, Організація розслідувань кримінальних правопорушень.

 

Професор, доктор психологічних наук, кандидат психологічних наук, доцент – 3  посади.

Може викладати дисципліни: Загальна психологія, Практикум з загальної психології, Психологія управління, Вікова психологія, Педагогічна психологія, Когнітивна психологія, Педагогіка та психологія вищої школи, Психолінгвістика, Методологічні та теоретичні проблеми психології, Психологія стресу.

 

Професор, доктор економічних наук – 1 посада.

Може викладати дисципліни: Вища та прикладна математика, Географія туризму, Демографія, Економіка підприємства, Корпоративне управління, Логістика в туризмі, Маркетинг, Математична статистика, Менеджмент, Методика та організація наукових досліджень, Методологія і організація наукових досліджень, Міжнародний туризм, Організація транспортних послуг, Організація туризму, Організація туристичних подорожей, Основи демографії, Основи менеджменту, Основи менеджменту та маркетингу, Основи наукових досліджень, Спортивний туризм, Статистика, Стратегічний маркетинг, Стратегічний менеджмент, Управління проектами в туризмі, Управління якістю туристичних послуг.

 

Доцент, кандидат юридичних наук – 2 посади.

Може викладати дисципліни: Державне будівництво, Конституційний процес, Державне право зарубіжних країн, Конституційне право України, Організація судових та правоохоронних органів, Актуальні проблеми митного права, Актуальні проблеми міграційного права.

 

Доцент, кандидат психологічних наук, кандидат технічних наук – 3 посади.

Може викладати дисципліни: Історія психології, Психологія праці, Політична психологія, Психологічна служба, Психологія підприємницької діяльності, Психологія надзвичайних ситуацій, Теорія та методика соціально-педагогічної діяльності, Основи екологічної психології.

 

Доцент, кандидат економічних наук – 2 посади.

Може викладати дисципліни: Аналіз діяльності підприємств туризму, Економіка туризму, Економічна теорія, Історія туризму, Організація готельного господарства, Організація ділового туризму і виставкової діяльності, Організація послуг харчування, Організація ресторанного господарства, Організація туризму.

 

Старший викладач – 2 посади.

Може викладати дисципліни: Міжнародне приватне право, Право соціального забезпечення, Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Трудове право, Цивільне право, Цивільно-процесуальне право, Правова статистика, Юридичні процесуальні акти на досудовому слідстві і суді, Судова бухгалтерія, Кримінально-процесуальне право, Дізнання.

 

Старший викладач – 1 посада.

Може викладати дисципліни: Діловий етикет і протокол, Екскурсологія, Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу, Організація екскурсійних послуг, Основи музеєзнавства та екскурсознавства, Туризмологія.

 

Старший викладач – 1 посада.

Може викладати дисципліни: Історія українського суспільства, Українська культура як світовий феномен, Історія української культури.

 

Старший викладач – 2 посади.

Може викладати дисципліни: Фізичне виховання, Історія України.

 

Викладач – 1  посада.

Може викладати дисципліни: Соціальна психологія, Психодіагностика, Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини, Основи психологічної практики.

 

Викладач – 1  посада.

Може викладати дисципліни: Біржове право, Нотаріат України, Житлове право, Банківське право, Господарське право.

 

Викладач – 2  посади.

Може викладати дисципліни: Інформаційне забезпечення юридичної діяльності, Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Латинська мова.

 

До заяви для участі в конкурсі додаються такі документи:

  • паспорта громадянина України;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків;
  • трудова книжка (копія);
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії дипломів та атестатів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • список наукових, методичних праць, авторських свідоцтв і винаходів (за наявністю) за останні 5 років.

 

Документи подаються до відділу кадрів ВНПЗ «ДГУ» за адресою: м. Дніпро, вул. Орловська 1 Б, каб. 218, тел. 767-35-24.

Цей запис був опублікований в Інформаційні матеріали. Закладка Постійне посилання.
Кількість переглядів: 606

Коментарі закриті.