Показове заняття з гігієни і санітарії в галузі готельно-ресторанного бізнесу

9 квітня 2019 року кафедрою готельно-ресторанного бізнесу факультету туризму та готельно-ресторанної справи проведено показове заняття щодо здійснення контролю знань студентів академічних груп ГР-18-1 і ГР-18-2 за модулем: «Гігієна і санітарія в галузі готельно-ресторанного бізнесу» з використанням інтерактивних методів навчання. Заняття розроблено професором кафедри готельно-ресторанного бізнесу доктором медичних наук, професором Охромій Г.В.
 
Мета заняття полягала в організації контролю знань студентів, результатів вивчення теоретичного матеріалу і закріпленні практичних навичок з дисципліни «Мікробіологія, гігієна і санітарія в галузі» в інтерактивному режимі. Проведення контролю знань студентів за допомогою інтерактивних методів сприяло вирішенню наступних завдань: ретельне опрацьовування основного навчального матеріалу; закріплення і актуалізація отриманих раніше знань; розвиток інтелектуальних, комунікативних якостей і творчих здібностей студентів; актуалізація і візуалізація вивченого навчального матеріалу.
 
Під час підготовки до модульного контролю студенти виконували самостійну роботу щодо складання переліку питань для команди суперників за темами дисципліни і розробляли ролеві ігри для образного уявлення базисних постулатів гігієни, санітарії і здорового способу життя людини.
 

Інтерактивний підхід до проведення модульного контролю було засновано на груповій організаційній формі навчання шляхом групової взаємодії (між командами) і парної (між капітанами).
 
На початковому етапі проведення контролю знань студентів, команди під назвами «Віруси» і «Інтелект» задавали один одному заздалегідь підготовлені питання і пропонували для вирішення певні професійні ситуації щодо виконання правил гігієни і санітарії у готельно-ресторанній сфері.
 
На наступному етапі відбувся конкурс капітанів команд, які повинні були представити повну і розгорнену відповідь на поставлені питання та обґрунтувати можливі варіанти вирішення практичних ситуацій.
 
На завершальному етапі заходу студенти взяли участь в ролевих іграх на тему: «Мікроби, бактерії: поняття і методи боротьби з ними» і «Шкідливий вплив алкоголю на організм людини».
 

 

 
Оцінювання знань, навичок і умінь студентів проводило журі в складі д.мед.н., професора Сергієні О.С., к.психол.н., професора Пріснякової Л.М., к.філол.н., доцента Крашеніннікової Т.В.
Також на відкритому занятті були присутні: начальник навчально-методичного відділу Дубов С.М., зав. кафедрою готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н. Юдіна О.І., зав. кафедрою мовних дисциплін, к.філол.н., доцент Полякова С.В., заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи, к.ю.н., доцент Алфьорова Т.М., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, к.т.н., доцент Климова Т.В., викладач кафедри мовних дисциплін Гаєва О.В.
 

В ході проведення модульного контролю за допомогою інтерактивних методів студенти пройшли етапи узагальнення, систематизації і закріплення пройдених навчальних матеріалів з дисципліни «Мікробіологія, гігієна і санітарія, в галузі», удосконалили комунікативні навички спілкування, аналізу і критичного мислення, набули досвіду щодо формулювання конструктивних питань.
 Цей запис був опублікований в Наука та освіта. Закладка Постійне посилання.
Кількість переглядів: 413

Коментарі закриті.