Міжнародна науково-практична конференція науковців, молодих вчених і студентів

15 травня 2019 року в Дніпровському гуманітарному університеті на факультеті туризму та готельно-ресторанної справи відбулася Міжнародна науково-практична конференція науковців, молодих вчених і студентів «Сучасні тенденції та актуальні питання розвитку сфери гостинності, туризму, сервісу і виробництва».
 
У науковій конференції з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України взяли участь більше 100 представників з України, Польщі, Словаччини, Німеччини, Литви, Казахстану.
Відкрив пленарне засідання та привітав учасників конференції декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи Дніпровського гуманітарного університету, доктор політичних наук, професор Торяник В.М. В ході пленарного засідання з доповідями виступили: завідувач кафедрою «Готельно-ресторанного бізнесу» Дніпровського гуманітарного університету, к.е.н. Юдіна О.І.; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Університету ім. Альфреда Нобеля к.е.н., доцент Рижкова Г.А.; доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, к.психол.н., доцент Крупський О.П.; професор кафедри загальної психології Дніпровського гуманітарного університету, к.психол.н., доцент, доктор психології Кембриджської академії інформаційних технологій Пріснякова Л.М.; викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпровського гуманітарного університету Бердо Р.С.; магістр психології Братчікова Ю.К., Дніпровський гуманітарний університет.
 
Під час пленарного та секційних засідань обговорювалися актуальні питання розвитку сфери гостинності, туризму, сервісу і виробництва в Україні, розглядалися сучасні проблеми та досягнення зарубіжного досвіду з організації ефективного функціонування сфери обслуговування, приділялася увага пошуку наукових підходів щодо створення моделей та механізмів розвитку індустрії гостинності й послуг, підприємств, галузей і регіонів країни.
 

В рамках роботи конференції проводилися конкурси на кращі дослідницькі роботи студентів та за результатами були встановлені переможці у відповідних номінаціях.
 
Студентки першого курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Дніпровського гуманітарного університету Мойся Євгенія і Томарова Кристина посіли перше місце у номінації «Актуальні проблеми розвитку та механізми ефективного функціонування галузей, підприємств торгівлі, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу». Дипломом другого ступеня в цій номінації нагороджений студент третього курсу напряму підготовки «Туризм» Дніпровського гуманітарного університету Кравчук Вадим, а дипломом третього ступеня – студентка третього курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Дніпровського університету ім. Альфреда Нобеля Полинько Олександра.
 
У номінації «Інформатизація та інформаційні технології в сфері виробництва товарів і послуг: сучасні тенденції, проблеми, рішення» дипломи за перше та друге місце отримали студентки спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Неклекса Карина і Яременко Анна. Дипломом третього ступеня відмічена робота студентки спеціальності «Туризм» Дубової Анастасії.
 

Призові місця у номінації «Комунікативні стратегії та роль людського капіталу у сучасному розвитку сфери гостинності й постіндустріальної економіки» розподілилися у наступному порядку: перше місце посіла студентка третього курсу Дніпровського транспортно-економічного коледжу Біленко Аліна, друге – студентка третього курсу напряму підготовки «Туризм» Дегтярьова Тетяна, трете – студент другого курсу спеціальності «Психологія» Кремена Олександр.
 
Диплом за перше місце у номінації «Сучасні проблеми та тенденції розвитку індустрії гостинності, туризму і сфери послуг» отримала студентка третього курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Дніпровського університету ім. Альфреда Нобеля Островська Ольга, за друге – студент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Голіков Юліан.
 
Учасники конференції обговорили широкий спектр актуальних питань, їх доповіді були пізнавальними, носили дослідницько-аналітичний характер. Доповідачі показали високий рівень обізнаності з досліджуваних питань, володіння методами оцінки розвитку сучасних соціально-економічних процесів і визначили теми для подальшого вивчення.
 
Цей запис був опублікований в Наука та освіта. Закладка Постійне посилання.
Кількість переглядів: 262

Коментарі закриті.