Кафедра загально-правових дисциплін

Кафедра загально-правових дисциплін була створена на базі юридичного факультету у вересні 2003 року та є однією з провідних кафедр факультету. Кафедра загально-правових дисциплін здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів на всіх спеціальностях в університеті.kaf_makusheva

За час існування кафедру очолювали:
– кандидат юридичних наук, доцент Чаплинський Костянтин Олександрович  – з вересня 2003 року по серпень 2004 року;
– кандидат юридичних наук Мороз Олександр Олександрович – з вересня 2004 року по червень 2005 року;
– кандидат юридичних наук Макушев Петро Васильович – з червня 2005 року по жовтень 2008 року;
– кандидат юридичних наук, доцент Торохтій  Юрій Зіновійович – з жовтня 2008 року по грудень 2011 року;
– кандидат юридичних наук, професор Макушев Петро Васильович – з березня 2012 року по серпень 2015 року.

З вересня 2015 року кафедру очолює доктор політичних наук, доцент Торяник Володимир Миколайович.

В період з 2003 року на кафедрі працювали 40 науково-педагогічних працівників, з них 5 докторів та 25 кандидатів юридичних наук.

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри нараховує 6 чол., а саме:

 Торяник
 
 

Завідувач кафедри
Торяник Володимир Миколайович
доктор політичних наук, доцент
каб. 110

 Макушев
 
 

Професор кафедри
Макушев Петро Васильович
кандидат юридичних наук, професор
каб. 106

 Морозова
 
 

Доцент кафедри
Морозова Вікторія Олексіївна
кандидат юридичних наук, доцент
каб. 101

 Лабенська
 
 

Доцент кафедри
Лабенська Лілія Леонідівна
кандидат юридичних наук, доцент
каб. 110

 Хрідочкін
 
 

Доцент кафедри
Хрідочкін Андрій Вікторович
кандидат історичних наук, доцент
каб. 110

 Рибіцький
 
 

Викладач кафедри
Рибіцький Сергій Борисович
каб. 110

Наукові інтереси викладачів кафедри цілком індивідуальні та охоплюють проблематику конституційного права, муніципального права, адміністративного права, міжнародного права тощо. Загалом, протягом 2003–2013 рр. викладачі кафедри опублікували більше ніж 250 праць, серед яких 72 авторських та колективних монографій, 24 підручники та навчальних посібники, більше 100 публікацій у національних та зарубіжних виданнях.

Кафедра забезпечує викладання загально-теоретичних, фундаментальних правових дисциплін та дисциплін адміністративно-правового циклу, таких як:

– Адвокатура України;
– Адміністративна відповідальність;
– Адміністративне право;
– Адміністративне процесуальне право;
– Актуальні проблеми міграційного права;
– Актуальні проблеми теорії держави і права;
– Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні;
– Державне право зарубіжних країн;
– Інтелектуальна власність;
– Історія держави і права зарубіжних країн;
– Історія держави і права України;
– Конституційне право України;
– Конституційний процес;
– Менеджмент в державному управлінні;
– Методологія сучасного правознавства;
– Митне право;
– Міжнародне право;
– Нотаріат України;
– Організація судових та правоохоронних органів;
– Основи права Європейського Союзу;
– Податкове законодавство;
– Правознавство;
– Прокурорський нагляд;
– Соціологія права;
– Теорія держави та права;
– Теорія правозастосування;
– Філософія права;
– Філософія та соціологія права;
– Юридична деонтологія;
– Юридичне документоведення.

Навчально-методична робота на кафедрі загально-правових дисциплін спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов  для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Науково-педагогічні працівники кафедри займаються розробкою навчальних програм, навчальних посібників, методичних матеріалів (у тому числі електронних).

Контактна інформація:
Тел.: (056) 767-35-18
Email:


Кількість переглядів: 5206

Коментарі закриті.