Кафедра кримінально-правових дисциплін

kpd-logo

Потужним елементом в структурі Юридичного факультету ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» є кафедра кримінально-правових дисциплін.

Передісторія кафедри починається у вересні 2003 року, коли у рамках новоствореного університету та його Юридичного факультету однією з перших структурних підрозділів було засновано і  кафедру кримінально-правових дисциплін. Переважну більшість науково-педагогічного складу кафедри на той час становили викладачі-сумісники, основним місцем роботи яких були споріднені кафедри Факультету підготовки фахівців для підрозділів досудового слідства та дізнання Юридичної академії МВС України image007(реорганізованої наприкінці 2005 року у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).

Тісний зв’язок кафедри зі спорідненими кафедрами Юридичної академії МВС (ДДУВС) відбувався завдяки проведенню спільних засідань, методичних семінарів, обговоренню наукових, навчальних та методичних доробок викладачів т. ін. Щоправда, цей зв’язок протривав до 2011 року, однак саме такий початковий крок дозволив здійснити забезпечення навчального процесу для студентів контрактної форми навчання фахівцями високого рівня й уніфікувати методичне забезпечення навчального процесу.

Цьому сприяло те, що в згаданий період за сумісництвом кафедру очолювали такі досвідчені вчені та педагоги, як:
– кандидат юридичних наук, доцент Макаренко Євген Іванович;
– кандидат юридичних наук, доцент Тертишник Володимир  Митрофанович;
– кандидат юридичних наук, доцент Чаплинський Костянтин Олександрович;
– кандидат юридичних наук, доцент Лобойко Леонід Миколайович;
– доктор юридичних наук, професор Негодченко Олександр Володимирович;
– доктор юридичних наук, професор Тертишник Володимир  Митрофанович.

На постійній основі з початку 2015 року кафедру очолює професор Макаренко Євген Іванович.

За цей час була сформована кадрова основа кафедри, розроблене власне організаційне і методичне забезпечення навчального процесу, започатковані перспективні напрями наукової діяльності, організована робота з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, докладені колективні зусилля викладачів до розбудови матеріальної бази випускової кафедри.

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри нараховує 7 чол., а саме:

 Макаренко
 
 

Завідувач кафедри
Макаренко Євген Іванович
кандидат юридичних наук, професор
каб. 102

 Колесніков
 
 

Заступник завідувача кафедри
Колесніков Олександр Іванович
каб. 102

 Негодченко
 
 

Професор кафедри
Негодченко Олександр Володимирович
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
каб. 204

 Недов
 
 

Професор кафедри
Недов Сергій Леонідович
кандидат юридичних наук, доцент,
Заслужений юрист України
каб. 102

 
 
 

Доцент кафедри
Михайленко Дар’я Олександрівна
кандидат юридичних наук, доцент
каб. 102

 Шиян
 
 

Старший викладач кафедри
Шиян Анатолій Григорович
каб. 102

 
 
 

Викладач кафедри
Фалько Вадим Іванович
каб. 102

Обов’язки лаборанта кафедри (на громадських засадах) виконує студентка групи Ю-411 Ровнягіна Дарина Олександрівна.

Своє основне призначення – підготовку майбутніх юристів науково-педагогічний склад кафедри кримінально-правових дисциплін здійснює шляхом висококваліфікованого викладання низки профілюючих предметів, а саме:
– Кримінальне право;
– Кримінальний процес;
– Криміналістика;
– Кримінологія;
– Юридична психологія;
– Кримінально-виконавче право;
– Правова статистика;
– Судова медицина та психіатрія;
– Судова бухгалтерія;
– Дізнання;
– Захист на досудовому слідстві та в суді;
– Організація розслідування злочинів;
– Процесуальні акти досудового слідства;
– Теоретичні основи кваліфікації злочинів;
– Міжнародні стандарти в галузі кримінального судочинства;
– Актуальні проблеми кримінального процесуального права;
– Процесуальна форми та процесуальні гарантії правосуддя;
– Методика та організація наукових досліджень;
– Виробнича практика;
– Переддипломна практика.

Відповідно, наукові інтереси викладачів охоплюють проблематику кримінального права, кримінального процесуального права, криміналістики та ін. Науково-дослідна робота викладачів кафедри в різні часи її існування зосереджувалась на різноманітних актуальних питаннях юридичних наук. Загалом, упродовж 2004–2014 років науково-педагогічним складом кафедри видано друком понад 150 праць, серед яких 20 авторських та колективних монографій, 12 підручників і навчально-методичних посібників, більше 100 публікацій у національних та зарубіжних виданнях. Результати своїх досліджень штатні викладачі кафедри постійно презентують на науково-практичних конференціях.

image009
Наукові роботи кафедри знаходять втілення в навчальному процесі, сприяють забезпеченню зміцнення теоретичної підготовки та практичної спрямованості навчального процесу. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, яким надається необхідна науково-консультативна допомога, проводяться предметні студентські круглі столи-конференції, вікторини, брейн-ринги і т. ін.

image011

Кафедра має спеціалізовану аудиторію з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, а в перспективі планує створити залу судових засідань.

Контактна інформація:
Тел.: (056) 767-35-18
Email: emakarenko@ua.fm


Кількість переглядів: 6050

Коментарі закриті.