Вчена рада

Положення про Вчену раду Дніпропетровського гуманітарного університету

Концепція розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Дніпропетровського гуманітарного університету

Персональний склад Вченої ради ДГУ

ПІБ

Посада, науковий ступінь та вчене звання

Макаренко
Євген Іванович
голова Вченої ради, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор
Кисельов
Олександр Олександрович
заступник Голови Вченої ради, проректор з навчальної роботи, кандидат юридичних наук, доцент
Негодченко
Олександр Володимирович
ректор університету, доктор юридичних наук, професор
Корнієнко
Михайло Васильович
перший проректор, доктор юридичних наук, професор
Зайцева
Жанна Аркадіївна
проректор з економічних питань та розвитку, начальник фінансово-економічного відділу
Морозова
Вікторія Олексіївна
проректор з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент
Намлієв
Євген Володимирович
проректор з профорієнтаційної роботи та зовнішніх зв’язків, кандидат економічних наук
Макушев
Петро Васильович
декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, професор
Шевяков
Олексій Володимирович
завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор
Блінова
Ганна Олександрівна
вчений секретар, кандидат юридичних наук, доцент
Швіндіна
Ірина Іванівна
завідувач бібліотекою
Алєксєєнко
Вікторія Вікторівна
головний бухгалтер
Дубов
Сергій Миколайович
начальник навчально-методичного відділу
Бабіч
Валерій Михайлович
начальник відділу кадрового забезпечення
Іванський
Роман Дмитрович
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент
Джинджоян Володимир Вергарович завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, кандидат економічних наук
Торяник
Володимир Миколайович
завідувач кафедри загально-правових дисциплін, доктор політичних наук, доцент
Деркач
Лідія Миколаївна
професор кафедри психології, доктор психологічних наук, професор
Коміренко Василь Іванович професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, доктор економічних наук, професор
Стоян
Катерина Сергіївна
доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, кандидат економічних наук
Недов
Сергій Леонідович
професор кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Михайленко
Дар’я Олександрівна
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук
Пріснякова
Людмила Макарівна
професор кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент
Алфьорова
Тетяна Миколаївна
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Сергієні
Олена Віталіївна
професор кафедри  психології,  доктор медичних наук, професор
Лабенська
Лілія Леонідівна
доцент кафедри загально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Потіп
Микола Миколайович
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Марасюк
Сергій Станіславович
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук
Хрідочкін
Андрій Вікторович
доцент кафедри загально-правових дисциплін, кандидат історичних  наук, доцент
Чередніченко
Олексій Миколайович
доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, кандидат економічних наук
Юдіна
Олена Іванівна
доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, кандидат економічних наук
Переверзов Іван Олександрович голова студентської ради університету, студент навчальної групи Ю-311
Уманець Артем Володимирович заступник голови студентської ради університету, студент навчальної групи П-311
Лужна Маргарита Миколаївна заступник голови студентської ради університету, студент навчальної групи Т-211
Пасічник
Олег Юрієвич
студент навчальної групи Ю-511

План роботи Вченої ради ДГУ на 2016-2017 н.р.


Кількість переглядів: 2727

Коментарі закриті.