Вчена рада

Положення про Вчену раду Дніпровського гуманітарного університету

Концепція розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Дніпровського гуманітарного університету

Персональний склад Вченої ради ДГУ

ПІБ

Посада, науковий ступінь та вчене звання

Макаренко
Євген Іванович
голова Вченої ради, професор кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор
Кисельов
Олександр Олександрович
заступник голови Вченої ради, ректор, кандидат юридичних наук, доцент
Корнієнко
Михайло Васильович
перший проректор, доктор юридичних наук, професор
Легка
Оксана Володимирівна
проректор з наукової роботи, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент
Зайцева
Жанна Аркадіївна
проректор з економічних питань – начальник фінансово-економічного відділу
Макушев
Петро Васильович
декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор
Торяник
Володимир Миколайович
декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи, завідувач кафедри загально-правових дисциплін, доктор політичних наук, професор
Шевяков
Олексій Володимирович
декан факультету психології, завідувач кафедри загальної психології, доктор психологічних наук, професор
Швіндіна
Ірина Іванівна
завідувач бібліотекою
Алєксєєнко
Вікторія Вікторівна
головний бухгалтер
Дубов
Сергій Миколайович
начальник навчально-методичного відділу
Зайцева
Юлія Борисівна
начальник відділу кадрів
Крашеніннікова
Тетяна Валеріївна
заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент
Деркач
Лідія Миколаївна
завідувач кафедри педагогічної психології, доктор психологічних наук, професор
Джинджоян
Володимир Вергарович
завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Іванський
Роман Дмитрович
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент
Полякова
Світалан Василівна
проректор з профорієнтаційної роботи та зовнішніх зв’язків, завідувач кафедри культурології, етнології та спортивного туризму, кандидат філологічних наук, доцент
Хрідочкін
Андрій Вікторович
завідувач кафедри загально-правових дисциплін, кандидат історичних наук, доцент
Юдіна
Олена Іванівна
завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, кандидат економічних наук
Негодченко
Вадим Олександрович
професор кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент
Недов
Сергій Леонідович
професор кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Сергієні
Олена Віталіївна
професор кафедри загальної психології, доктор медичних наук, професор
Алфьорова
Тетяна Миколаївна
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Климова
Тетяна Володимирівна
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, кандидат технічних наук, доцент
Лабенська
Лілія Леонідівна
доцент кафедри загально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Марасюк
Сергій Станіславович
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук
Михайленко
Дар’я Олександрівна
доцент кафедри педагогічної психології, кандидат юридичних наук, доцент
Потіп
Микола Миколайович
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Літау
Денис Володимирович
голова студентської ради університету, студент навчальної групи Ю-411
Бобровник
Роман Сергійович
заступник голови студентської ради університету, студент навчальної групи Ю-411
Джиг
Андрій Анатолійович
заступник голови студентської ради університету, студент навчальної групи Т-17-2

План роботи Вченої ради ДГУ


Кількість переглядів: 6550

Коментарі закриті.