Конкурс на заміщення вакантних посад


Вищий навчальний приватний заклад
«ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Завідувача кафедри:

— загальної психології – 1 посада;
— практичної психології – 1 посада;
— мовної підготовки – 1 посада
 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення посад
науково-педагогічних працівників:

Завідувач кафедри – науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, здатність організувати роботу колективу кафедри з підготовки фахівців і науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

Перевага буде надаватись претендентам на посади, що мають вищі показники відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

 

До заяви для участі в конкурсі додаються такі документи:

 • паспорт громадянина України;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків;
 • копія трудової книжки (з пред’явленням оригіналу документа);
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • одна фотокартка розміром 4х6 см.;
 • автобіографія;
 • копія документів про вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа);
 • копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа);
 • копія атестату доцента (професора), якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа);
 • список наукових, методичних праць, авторських свідоцтв і винаходів (за наявністю), завірених за останнім місцем роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
 • згода на обробку персональних даних.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрів заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

 

Документи на конкурс приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення.

Дата проведення конкурсу – 31 серпня 2018 р.

 

Документи подаються до відділу кадрів ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет за адресою: м. Дніпро, вул. Орловська 1 Б, каб. 218, тел. (056) 767-35-10, (097) 202-12-82; e-mail: _dgu@ukr.net.

 


Кількість переглядів: 518

Коментарі закриті.