Конкурс на заміщення вакантних посад


Вищий навчальний приватний заклад
«ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад з 23 травня 2019 року

Завідувача кафедри:
— загально-правових дисциплін – 1 посада.
Професора кафедри:
— загальної психології – 1 посада;
— економіки та менеджменту туристичної діяльності – 1 посада.
Доцента кафедри:
— готельно-ресторанного бізнесу – 1 посада;
— економіки та менеджменту туристичної діяльності – 1 посада.
Старшого викладача кафедри:
— мовної підготовки – 1 посада;
— економіки та менеджменту туристичної діяльності – 2 посади.
Викладача кафедри:
— мовної підготовки – 1 посада.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення посад
науково-педагогічних працівників:

Завідувач кафедри – науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, здатність організувати роботу колективу кафедри з підготовки фахівців і науково-дослідну роботу за профілем кафедри.
Професор – вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.
Доцент – вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років; науково-педагогічні працівники без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають опубліковані навчально-методичні посібники та наукові праці.
Старший викладач – повна вища освіта відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років; випускники аспірантури (ад’юнктури).
Викладач – повна вища освіта відповідно до профілю кафедри.
Перевага буде надаватись претендентам на посади, що мають вищі показники відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

 

До заяви для участі в конкурсі додаються такі документи:

 • паспорт громадянина України;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків;
 • копія трудової книжки (з пред’явленням оригіналу документа);
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • одна фотокартка розміром 4х6 см.;
 • автобіографія;
 • копія документів про вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа);
 • копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа);
 • копія атестату доцента (професора), якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа);
 • список наукових, методичних праць, авторських свідоцтв і винаходів (за наявністю), завірених за останнім місцем роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
 • згода на обробку персональних даних.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрів заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

 

Документи на конкурс приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення.

Дата проведення конкурсу – 23 серпня 2019 р.

 

Документи подаються до відділу кадрів ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет за адресою: м. Дніпро, вул. Орловська 1 Б, каб. 204, тел. (056) 767-35-24, (097) 202-12-82; e-mail: _dgu@ukr.net.

 


Кількість переглядів: 2635

Коментарі закриті.