Цифровий репозиторій

Спеціальність 242 “Туризм”

Інформаційний пакет ЄКТС:
242 Туризм

Робочі програми дисциплін:
Безпека туризму
Виробнича практика
Державне та регiональне управлiння туризмом
Економiка туризму
Екскурсологiя
Iнновацiйнi технологiї в туризмi
Iнтелектуальна власнiсть
Корпоративне управлiння
Курортна справа
Логiстика в туризмi
Мiжнародне право
Мiжнародний туризм
Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
Охорона працi в галузi та цивiльний захист
Переддипломна практика
Програмний туроперейтинг
Стратегiчний маркетинг
Стратегiчний менеджмент
Туризмологiя
Управлiння проектами в туризмi
Управлiння розвитком туризму
Управлiння якiстю туристичних послуг

Анотації начальних дисциплін:
Безпека туризму
Виробнича практика
Державне та регiональне управлiння туризмом
Економiка туризму
Екскурсологiя
Iнновацiйнi технологiї в туризмi
Iнтелектуальна власнiсть
Корпоративне управлiння
Курортна справа
Логiстика в туризмi
Мiжнародне право
Мiжнародний туризм
Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
Охорона працi в галузi та цивiльний захист
Переддипломна практика
Програмний туроперейтинг
Стратегiчний маркетинг
Стратегiчний менеджмент
Туризмологiя
Управлiння проектами в туризмi
Управлiння розвитком туризму
Управлiння якiстю туристичних послуг

Методичні рекомендації:
Підготовка, оформлення та захист дипломної роботи
Виробнича практика
Переддипломна практика

Інформаційне забезпечення

Бази практик


Кількість переглядів: 1176

Коментарі закриті.