Рада молодих вчених

 

Рада молодих вчених Дніпропетровського гуманітарного університету є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України.

Рада молодих вчених університету координує свою роботу з проректором з наукової роботи і головою Ради.

Голова Ради молодих вчених Дніпропетровського гуманітарного університету – кандидат юридичних наук, доцент Потіп Микола Миколайович,

Адреса: м. Дніпро, вул. Орловська, 1-Б, каб. 103.

 

Актив ради молодих вчених:

Блінова Ганна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (надає допомогу в забезпеченні участі у конкурсах наукових та навчально-методичних видань різних рівнів для молодих вчених);

Алфьорова Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (надає допомогу в організації роботи наукового товариства студентів та слухачів університету);

Лабенська Лілія Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін (організовує підготовку молодими вченими пропозицій щодо вдосконалення законодавства та відомчих нормативних актів);

Стоян Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності (відповідає за співпрацю з міжнародними організаціями для проведення спільних науково-практичних заходів);

Самойленко Алла Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності (забезпечує зв’язок з радами молодих вчених інших навчальних закладів);

Демчук Тимофій Павлович – викладач кафедри психології (надає допомогу в організації і проведенні науково-практичних заходів, що проводяться радою молодих вчених університету);

Реуцький Максим Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології (надає допомогу в забезпеченні участі у конкурсах на здобуття державних премій для молодих вчених).

 

Конференції, проведені радою молодих вчених в 2015 році

3–4 квітня 2015 року – Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення».

27–28 листопада 2015 року – Міжнародна науково-практична конференція «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції».


Кількість переглядів: 1138

Коментарі закриті.