Абітурієнтам

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШІЙ ОСВІТІ!

Дніпропетровський гуманітарний університет – вищий навчальний заклад IІІ рівня акредитації, який відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 458756, виданої 05.08.2014 р., має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців і здійснює набір у 2017 році за спеціальностями (напрямами):

ступеня бакалавра
081 право (6.030401 «Правознавство»);
053 психологія (6.030102 «Психологія»);
242 туризм (6.140103 «Туризм»);

ступеня магістра
081 право;
053 психологія;
242 туризм.

Прийом до університету за всіма ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями (напрямами), формами навчання здійснюється відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу та за конкурсом.

Ліцензія Додаток до ліцензії

Ліцензія Додаток до ліцензії Додаток до ліцензії

 

У конкурсному відборі мають право брати участь:

для здобуття ступеня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти абітурієнти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, видані у 2016 році та/або у 2017 році, з наступних дисциплін:

081 право:

  • Українська мова та література
  • Історія України*
  • Іноземна мова або Математика (за вибором вступника)

053 психологія:

  • Українська мова та література
  • Біологія*
  • Іноземна мова або Історія України (за вибором вступника)

242 туризм:

  • Українська мова та література
  • Історія України*
  • Іноземна мова або Географія (за вибором вступника)

Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загально­освітнього предмета, за яким вступник допускається до участі у конкурсі – 100.
Ваговий коефіцієнт конкурсних предметів, позначених (*) складає 0,5, для інших конкурсних предметів ваговий коефіцієнт – 0,2.
Ваговий коефіцієнт середнього балу документа про повну загальну середню освіту складає 0,1.

Загальний ваговий коефіцієнт дорівнює 1.

При вступі до університету брати участь у конкурсі  за результатами співбесіди мають право особи:

– визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року екзаменів мають право особи:

– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

– у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

– звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за умови вступу на споріднений напрям підготовки абітурієнти, які зараховуються на третій курс за результатами складання фахового вступного випробування, з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста:

6.030401 «Правознавство» (при поданні диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство») – фахове випробування з дисципліни «Теорія держави та права» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

6.140103 «Туризм» (при поданні диплома молодшого спеціаліста за однією з спеціальністей: 5.14010301 «Туристичне обслуговування»; 5.14010101 «Готельне обслуговування»; 5.14010102 «Ресторанне обслуговування») – фахове випробування з дисципліни «Організація туризму» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал диплома молодшого спеціаліста обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.

 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, здобутого за іншою спеціальністю, абітурієнти, які зараховуються на другий (третій) курс за результатами складання фахового вступного випробування та додаткового вступного екзамену, з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста:

081 право / 6.030401 «Правознавство» – фахове випробування з дисципліни «Теорія держави та права» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Основи правознавства» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

053 психологія / 6.030102 «Психологія» – фахове випробування з дисципліни «Загальна психологія» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Біологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм / 6.140103 «Туризм»  фахове випробування з дисципліни «Організація туризму» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Географія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій) .

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал диплома молодшого спеціаліста обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих. Для додаткового вступного екзамену та середнього балу диплома молодшого спеціаліста використовуються вагові коефіцієнти 0,5.

 Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

на основі здобутого за іншим напрямом (спеціальністю) ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста абітурієнти, які зараховуються на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) за результатами результатами складання вступного екзамену з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 право / 6.030401 «Правознавство» – вступний екзамен з дисципліни «Основи правознавства» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

053 психологія / 6.030102 «Психологія» – вступний екзамен з дисципліни «Біологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм / 6.140103 «Туризм»  вступний екзамен з дисципліни «Географія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій) .

Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.

  Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників на основі здобутого за іншим напрямом ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю абітурієнти, які зараховуються на другий курс (з нормативним терміном навчання) за результатами результатами складання вступного екзамену з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній рівень:

081 право / 6.030401 «Правознавство» – вступний екзамен з дисципліни «Основи правознавства» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

053 психологія / 6.030102 «Психологія» – вступний екзамен з дисципліни «Біологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм / 6.140103 «Туризм»  вступний екзамен з дисципліни «Географія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій) .

Середній бал документа про раніше здобутий освітній рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.

  Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

для здобуття ступеня магістра

за умови вступу на споріднену спеціальність на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти абітурієнти, які зараховуються за результатами складання вступного екзамену з іноземної мови та фахового вступного випробування (для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому порядку) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 право (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» або диплома спеціаліста за спеціальністю 081 право / 7.03040101 «Правознавство» зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
– тест з права;
– тест загальної навчальної правничої компетентності;
– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

053 психологія (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» або диплома спеціаліста за спеціальністю 053 психологія / 7.03010201 «Психологія») – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» або диплома спеціаліста за спеціальністю 242 туризм / 7.14010301 «Туризм») – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Туризм» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.

 

на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) абітурієнти, які зараховуються за результатами складання вступного екзамену з іноземної мови, додаткового вступного екзамену та фахового вступного випробування (для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому порядку) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 право * зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
– тест з права;
– тест загальної навчальної правничої компетентності;
– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

053 психологія – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Загальна психологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Туризм» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Організація туризму» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих. Для додаткового вступного екзамену та середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень використовуються вагові коефіцієнти 0,5.

* При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи:

– у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

– особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного екзамену з іноземної мови, фахового вступного випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство», додаткового вступного екзамену (у разі вступу за неспорідненою спеціальністю) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників 
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти
для здобуття ступеня магістра

 

Більше 70% науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес в університеті, мають наукові ступені та вчені звання.

Висока професійна майстерність науково-педагогічних працівників дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів і менеджерів туристичних підприємств на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування після закінчення університету на підприємствах як державного, так і приватного сектору економіки.

Отримавши диплом державного зразка про вищу освіту за відповідною спеціальністю, випускники ДГУ можуть працювати на таких посадах:

Студенты на практике в Турции

Студенти на практиці в Турції

– спеціальність «Правознавство» – секретар суду, керівник (помічник керівника) апарату суду, секретар судового засідання, юрисконсульт, адвокат, нотаріус, інспектор митної, кадрової, податкової служби, спеціаліст органів РАГСу, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, викладач вищого навчального закладу;

– спеціальність «Психологія» – менеджер з персоналу, педагог-валеолог, методист-валеолог, фахівець в галузі праці та зайнятості населення, психолог, соціальний робітник, інспектор із соціальної допомоги, фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері, викладач вищого навчального закладу, консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

– спеціальність «Туризм» – менеджер туристичної фірми, організатор туристичної діяльності, організатор подорожей (екскурсій), менеджер із санаторно-курортної справи, агент з організації туризму, гід (екскурсовод), викладач навчальних закладів, референт керівника центральних органів виконавчої влади в сфері туризму на різних рівнях управління та інше.

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для виконання навчального процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів новий навчальний корпус, в якому знаходяться конференційна зала, навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, в якій розміщені секції спортивно-оздоровчого клубу, кафетерій, комп’ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет, гуртожиток тощо.

Головною особливістю у діяльності Дніпропетровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть навчатися за обраною спеціальністю (денна форма), одночасно за їх бажанням мають можливість отримати другу вищу освіту (заочна форма) із знижкою в оплаті за навчання до 50%. До того ж, враховуючи важку фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, керівництво університету розглядає звернення студентів та їх батьків щодо можливості поетапної оплати за навчання, вартість якого значно нижча ніж в інших вишах з аналогічних напрямів підготовки фахівців.
Необхідно також відзначити, що до кожного студента в університеті ставляться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування в студента професійної мотивації та успішне входження у середовище тих, хто навчається.

Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків закріплюються і вдосконалюються кожного року під час проходження навчальної практики.

Дозвілля студентів забезпечено можливістю творчо самореалізовуватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в університеті науково-практичні гуртки та спортивні секції: Медіа-центр, Центр міжнародних зв’язків з питань гуманітарної освіти, Центр практичної психології, Юридична клініка, Туристична студія, секції фітнесу, дитячий клуб, студія танців та тренажерна зала.

Студент ДГУ Д.Хорава, золотий чемпіон Олімпійських ігор

Студент ДГУ Д.Хорава – чемпіон Олімпійських ігор

Студенти наукових гуртків університету успішно доводять свою здатність проводити науково-дослідну роботу через участь у регіональних та міжнародних конференціях та семінарах. Яскравим прикладом у спортивних досягненнях студентства нашого університету є перемога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Параолімпійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоловічому дзюдо в категорії до 66 кг.

Після закінчення університету студенти отримують Диплом про вищу освіту державного зразка та Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT.
Протягом навчання студентам денної форми надається гуртожиток і відстрочка від призову до армії, а також здійснюється військова підготовка за програмою офіцерів запасу.

Впроваджено гнучку систему пільг в оплаті за навчання.

Вважаєш, що вища освіта і диплом запорука твого майбутнього?
Тоді тобі до Дніпропетровського гуманітарного університету
!

Наша адреса:
Дніпропетровський гуманітарний університет, вул. Орловська, 1-Б, м. Дніпро, 49064

Контактні телефони:
(056) 788-51-72, (067) 637-58-15, (050) 817-28-11 – приймальна комісія
(056) 767-35-20 – навчально-методичний відділ
(056) 767-35-24 – приймальна ректора

e-mail:
email-pk


Кількість переглядів: 34855

Коментарі закриті.