Відкриті освітні ресурси

Національні бібліотеки України

Бібліотека ім.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

Книжкова палата України http://www.ukrbook.net/

Українська бібліотечна асоціація https://ula.org.ua/

Бібліотека Верховної Ради України http://lib.rada.gov.ua/

Національна парламентська бібліотека України http://nplu.org/

 

Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки

Державна науково-технічна бібліотека України http://gntb.gov.ua/ua/

Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка http://korolenko.kharkov.com/

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва http://www.library.vn.ua/

Дніпропетровська державна обласна універсальна наукова бібліотека https://www.libr.dp.ua/

Донецька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської http://www.library.donetsk.ua/

Кіровоградська державна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського http://library.kr.ua/

Луганська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького http://library.lg.ua/ru

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника http://www.lsl.lviv.ua/

Одеська державна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького http://ognb.odessa.ua/

 

Бібліотеки вищих навчальних закладів

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://www.library.univ.kiev.ua/

Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” http://www.library.ukma.edu.ua/

Бібліотека Запорізького національного технічного університету http://library.zntu.edu.ua/

Бібліотека Української Академії державного управління при Президентові України http://www.academy.kiev.ua/library/

Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічний університет” http://www.library.kpi.ua/

Науково-технічна бібліотека Национального университету харчових технолгій (Київ) http://library.nuft.edu.ua/

Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету http://lib.vntu.edu.ua/

 

Словники та перекладачі

Тематичні тлумачні словники: економіка, біологія http://www.glossary.ru/

Google-перекладач https://translate.google.com.ua/

Онлайн перекладач http://www.translate.ru/

 

Електронні ресурси вільного доступу

Система пошуку у відкритих архівах України https://oai.org.ua/

Електронні архіви України http://www.elibukr.org/

Відкритий гуманітарний архів “АНТРОПОС” http://anthropos.org.ua/

Наукова періодика України http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

 

Іноземні електронні ресурси вільного доступу

Бібліотека Массачусетського технологічного інституту https://libraries.mit.edu/

Українське агентство авторських та суміжних прав http://www.uacrr.org/

Academicjournals http://www.academicjournals.org/journals.htm

Springerlink https://www.springeropen.com/journals

Scirus http://abc-chemistry.org/ru/

HighWire Press https://www.highwirepress.com/

Blackwell Publishing https://www.wiley.com//WileyCDA/Section/index.html

Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

 

Відкриті освітні ресурси

World lecture project https://world-lecture-project.org/

Російські освітні ресурси http://library.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&;view=article&id=69&lang=uk

Open Yale Courses https://oyc.yale.edu/

Harvard University http://ocp.hul.harvard.edu/

 

Нормативно-технічна документація

“Бізнес-портал” Леонорм ” http://www.leonorm.lviv.ua/

Цифрова бібліотека інтелектуальної власності (ЦБІС) ВОІС http://ipdl.wipo.int/en

 

Електронні повнотекстові бази данних

Пошук по українському реферативному журналу “Джерело” http://www.nbuv.gov.ua/


Кількість переглядів: 712

Коментарі закриті.