Спеціальність 242 “Туризм” – підготовка за освітнім рівнем магістра

 
Інформаційний пакет ЄКТС
242 Туризм
 
Безпека туризму


Державне управління туризмом
Економіка туризму
Екскурсологія
Інноваційні технології в туризмі
Інтелектуальна власність
Корпоративне управління
Курортна справа
Логістика в туризмі
Міжнародне право
Міжнародний туризм
Методологія і організація наукових досліджень
Моніторинг міжнародних туристичних ринків
Охорона праці в галузі та цивільний захист
Програмний туроперейтинг
Стратегічний маркетинг
Стратегічний менеджмент
Туризмологія
Управління проектами в туризмі
Управління якістю туристичних послуг
Методичні рекомендації


Кількість переглядів: 480

Коментарі закриті.