Спеціальність 053 “Психологія” – підготовка за освітнім рівнем магістра

 
Інформаційний пакет ЄКТС
053 Психологія
 
Соціальні та політичні конфлікти


Педагогіка та психологія вищої школи
Методика викладання у вищій школі
Охорона праці в галузі та цивільний захист
Вища освіта і болонський процес
Інтелектуальна власність
Методика та організація наукових досліджень
Психолінгвістика
Сучасні напрями в психології
Теорія та методика соціально-педагогічної діяльності
Методологічні та теоретичні проблеми психології
Психологія стресу
Психологія емоційного інтелекту та лідерства
Мова і термінологія наукових досліджень
Психологія надзвичайних ситуацій
Сімейна психотерапія
Медична психологія
Реабілітаційна психологія
Когнітивна психологія
Психологія креативності
Психологія організацій
Основи екологічної психології
Методичні рекомендації


Кількість переглядів: 542

Коментарі закриті.