Кафедра психології

 

Історія кафедри психології бере свій початок з 2003 року, коли одним із напрямів розвитку університету було визначено запровадження нової спеціальності «Психологія». Кафедра здійснює фахову підготовку студентів за зазначеною спеціальністю за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

IMG_4823Навчальним планом підготовки психологів передбачається вивчення:

– фундаментальних психологічних дисциплін (зокрема загальна психологія, експериментальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, історія психології, патопсихологія, психодіагностика, основи психотерапії);

– дисциплін гуманітарного, соціального, природничого циклів (економічна теорія, основи підприємницької діяльності, філософія, історія культури, соціологія, педагогіка, політологія, психогенетика, фізіологія, математика, логіка та ін.);

– дисциплін спеціалізації (педагогічна, етнічна, політична, екологічна психологія, психологія поведінки з відхиленнями, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг, основи сексології, психологія в маркетингу та рекламі, психологія конфліктів, бізнесу та ін.);

– також пропонуються спецкурси за власним вибором студента.

Серед науково-педагогічних працівників кафедри висококваліфіковані фахівці з досвідом практичної роботи, що навчають студентів за авторськими програмами. Навчальний процес за спеціальністю «Психологія» забезпечують 4 доктори наук, професори та 2 кандидати наук, доценти.

DSC01619Підготовлені викладачами кафедри навчальні посібники використовуються в підготовці психологів у ВНЗ України, Росії, Білорусі.

Підготовка кадрів здійснюється з відривом і без відриву від виробництва на основі стаціонарної та заочної форми навчання.

Велика увага на кафедрі приділяється всебічному розвитку особистості студента у науковій, культурній, спортивній сферах, підтримці студентського самоврядування.

Організація навчання студентів спрямована на використання сучасних інтерактивних технологій (групові дискусії, мозговий штурм, соціально-психологічний тренінг, ділові ігри, наради, захисти тощо), що сприяє розвитку їх високої пізнавальної активності. Про це свідчать як показники успішності у навчанні, так і призові місця за участь у Всеукраїнських олімпіадах з психології.DSC01620

Відповідно до вимог навчального процесу на кафедрі створена база з інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності, яка постійно вдосконалюється. Проведено комунікаційні лінії і функціонує підключення до мережі Інтернет, створена база комп’ютерних тестів.

Функціонує науково-дослідна психодіагностична лабораторія і лабораторія психології розвитку, працюють гурток Студентського наукового товариства та практичний центр «Психолог».

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри нараховує 10 чол., а саме:

 Шевяков
 
 

Завідувач кафедри
Шевяков Олексій Володимирович
доктор психологічних наук, професор
каб. 211 

 Деркач
 
 

Професор кафедри
Деркач Лідія Миколаївна
доктор психологічних наук, професор
каб. 101

 Сергієні
 
 

Професор кафедри
Сергієні Олена Віталіївна
доктор медичних наук наук, професор
каб. 209

 Пріснякова
 
 

Професор кафедри
Пріснякова Людмила Макарівна
кандидат психологічних наук, доцент,
доктор психології Кембриджської академії інформаційних технологій
каб. 209

 Реуцький
 
 

Доцент кафедри
Реуцький Максим Володимирович
кандидат психологічних наук
каб. 209

 Чугай
 
 

Доцент кафедри
Чугай Анатолій Олександрович
кандидат технічних наук, доцент
каб. 209

 Тарасевич""
 
 

Старший викладач кафедри
Тарасевич Інна Юріївна
каб. 209

 Демчук
 
 

Викладач кафедри
Демчук Тимофій Павлович
каб. 209

 
 
 

Викладач кафедри
Лисиця Марія Віталіївна
каб. 209

 Прядко
 
 

Викладач кафедри
Прядко Наталія Василівна
каб. 209

 
 
 

Методист
Черниш Тетяна Павлівна
каб. 112
тел. (056) 767-35-20

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

– Анатомія та еволюція нервової системи
– Антропологія
– Вікова психологія
– Вступ до спеціальності
– Диференціальна психологія
– Експериментальна психологія
– Етнопсихологія
– Життєві кризи особистості
– Загальна психологія
– Зоопсихологія та порівняльна психологія
– Інженерна психологія
– Історія психології
– Клінічна психологія
– Когнітивна психологія
– Математичні методи в психології
– Медична психологія
– Методика викладання психології
– Методика проведення психологічної експертизи
– Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
– Методика та організація наукових досліджень
– Методологічні та теоретичні проблеми психології
– Нейропсихологія
– Основи біології та генетики людини
– Основи екологічної психології
– Основи психокорекції
– Основи психологічного консультування
– Основи психологічної практики
– Основи психотерапії
– Основи сексології та сексопатології
– Патопсихологія
– Педагогічна психологія
– Політична психологія
– Практика індивідуально-психологічного консультування
– Практикум з загальної психології
– Практична психологія в виробничих галузях
– Практична психологія в галузях освіти
– Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
– Психодіагностика
– Психолінгвістика
– Психологічна служба
– Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями
– Психологічні проблеми творчості
– Психологія
– Психологія ведення ділових переговорів
– Психологія емоційного інтелекту та лідерства
– Психологія кадрового менеджменту
– Психологія конфлікту
– Психологія креативності
– Психологія міжособистісного спілкування
– Психологія надзвичайних ситуацій
– Психологія організацій
– Психологія особистості
– Психологія підприємницької діяльності
– Психологія праці
– Психологія реклами
– Психологія самосвідомості
– Психологія сім’ї
– Психологія спорту
– Психологія стресу
– Психологія травмуючих ситуацій
– Психологія туризму
– Психологія управління
– Психофізіологія
– Реабілітаційна психологія
– Самоорганізація навчальної діяльності
– Сімейна психотерапія
– Соціальна психологія
– Сучасні напрями в психології
– Теорія та методика соціально-педагогічної діяльності
– Тренінг розвитку когнітивних процесів
– Тренінг розвитку професійної компетенції
– Фізіологія ц.н.с. та в.н.д.
– Філософія психології
– Навчальна практика
– Переддипломна практика.

 

Контактна інформація:
Тел.: (056) 767-35-19
Email: shevyakovy@inbox.ru


Кількість переглядів: 18702

Коментарі закриті.